Dagligen, alla handelsdagar året runt, planteras ett träd per beställning. Genomsnittligen har det under 2020 blivit 10 träd om dagen. Ett träd konverterar under sin livstid ca 200 kg CO2 ur atmosfären.

Tillsammans – du som kund och vi som leverantör – bidrar vi till att kompensera med 2 ton CO2 varje dag.

Under Calexicos Black Friday f.o.m 20-11-27 00:01 — 20-11-29 23:59 ökar vi med 1 0 0 0 %. Det innebär att vi planterar 10 träd per beställning vilket genomsnittligen ger 100 träd per dag eller 20 ton CO2-buffert.

I alldagliga termer motsvarar vår potentiella klimatprestation under Calexicos Black Friday 2020 osannolika 40 000 kolsyrepatroner varje dag eller mer.

Läs mer om jämförelsen ”kolsyrepatroner”