Främst att sälja specialträ till dig som kund och se till att du får bästa möjliga affär där båda parter blir nöjda. Men, trä liksom många andra produkter som vi använder är beroende av miljö och klimat i balans.

Efter många lunchdiskussioner började det orimliga i att inte sluta cirkeln gå upp för oss. När en affär blir klar förbrukar säljare och köpare resurser bl a i form av nedgraderad landyta och CO2 utsläpp från avverkning, bearbetning och transporter.

För att i någon mån sluta cirkeln och ge ett flöde tillbaka till naturen och skapa buffert för framtida generationers skogar och trädanvändning beslutade vi att f o m 2015 plantera ett träd per affär.

About-malawi-slideshow-dummy-1.jpg

Träden planteras av vår partner Root To Fruit Ltd i Malawi, ett av jordens fattigaste länder med många människor boende på landsbygden.

startslide__nursery.jpg

Årligen drivs ca 60 000 plantor upp och distribueras i Malawiska byar; träden och gynnsamma effekter gagnar byborna, trädens klimatkompenserande egenskaper gynnar alla.

Så, vi tackar dig som kund, att du handlar av Calexico Wood AB och hjälper dig själv, Malawiska bybor och oss att stärka världens klimatbuffert genom träd och skogar.

Läs mer hos www.roottofruit.net ⇒


Planteringar


Träden är planterade in närheten av Chinteche, ett distrikt in norra Malawi. Genomsnittligen har 100 träd planterats i fem mindre byar. Träden tas om hand av en trädklubb (förening) i varje by.

Live-karta

Certifikat


cert1_calexicoicowooab.jpg