En inte helt enkel beskrivning för ett relativt litet företag; att sammanfatta sitt förhållande och principer till den omvärld som vi lever i och av.

Med utgångspunkt i Wikipedias definition av CSR (Corporate Social Responsibility) finns huvudsakligen tre ben att förehålla sig till:

  • Ekonomiskt ansvarstagande
  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Socialt ansvarstagande

Ekonomiskt ansvarstagande

Här nämns bl a sunda finanser och affärsetik. För oss finns sedan starten två gyllene regler som vi förehåller oss till

  1. Kunden har rätt
  2. Var inte girig

I grunden vill vi göra våra kunder nöjda, ibland går inte det och då gäller det att välja sina strider; huvudsakligen tycker vi att en rimligt kompenserad kund alltid är bättre än en onöjd kund även om det på kort sikt kostar oss en extra krona. Det är kul att agera så och vi strävar mot att alltig göra upp i godo.

Den andra punkten ställer krav på personlig integritet i en lockande affärssituation, men vi har genom åren påmint varandra om vad som sas när vi startade bolaget; an affär är en relation och där bör råda balans för båda parter.

Miljömässigt ansvarstagande

Sedan starten har vi planterat träd, för att ge tillbaka något av det vi tjänar till den jord vars frukter vi säljer. Det är tydligt för oss eftersom vi handlar med träprodukter, vi liknar på vissa sätt en grönsakshandel eller matbutik, fast för människan på ett lite annat sätt.

Vi jobbar även på projektbasis på att minska klimatpåverkan av de transporter som uppkommer till följd av vår verksamhet. Här får vi hjäp av våra underleverantörer som under ett par år nästan uteslutande konverterat till miljöbränsle. Ur en LCA-synvinkel drar vi vårt strå till stacken genom att använda begagnade fordon, tanka grönare diesel och fylla våra transporter, i egen regi, så mycket det bara går.

Socialt ansvarstagande

Här talas bl a om nöjda medarbetare, mångfald och jämställdhet, sammhälsengagemang, donationer och katastrofhjälp. Vår starka sida här är troligen att vi under åren rekryterat personal ur gruppen arbetstagare som kan sägas stå med en fot i och en fot utanför arbetsmarknaden. Det har inte varit ett medvetet val, det har bara blivit så. Vi gillar att ge folk en chans och se hur det funkar. Ibland går det gått bra, ibland mindre bra.

Vi har sedan slutet av 2019 haft två praktikanter ur gruppen Gymnasieflyktingar där en av dem nu är anställda hos oss. Det har givit oss mycket nöje och nytta att se den personalen utvecklas hos oss.

//Thomas Björklund
CO-Founder