Konstnären Sanna Lindholm har fått i uppdrag av Mölndals kommun att skapa en VALURNA till fullmäktigesalen i Mölndals stadshus.

Modell av valurna till Mölndals stadshus av Sanna Lindholm, 2023.

– För mig ett annorlunda projekt då det är bruksaspekter som jag inte brukar förhålla mig till i mitt skulpturala arbete, säger Lindholm.

Sanna begärde i slutet av januari in en offert för träslaget Lind. Båda parter kom snabbt fram till att gängse prisbild inte var inom nivå för uppdraget till Mölndals kommun. Calexico bestämde sig mot bakgrund av att ”Företagande handlar inte alltid bara om att tjäna pengar, ett företag verkar i ett sammhang där vår uppfattning är att det kollektiva har en framskjutande plats och viktig roll för alla samhällsaktörer.” och en överenskommelse slöts där bolaget enbart adderade en serviceavgift för materialet.

– Idéen bakom urnan är att med hjälp av hantverket och en tydlig närvaro av handens arbete lägga fokus på det engagemang och flit som finns inom politiken. Hantverket blir likt en symbol för den djupa förståelse, noggrannhet och omsorg som även finns inom det politiska arbetet, säger Lindholm.

Utformningen av valurnan ska kunna tolkas öppet och associativt och ska kunna gå att reflektera över under lång tid. Det ska möjliggöra att de som engagerar sig i politiskt arbete kan skriva in sig i en gemensam historia som inkluderar erfarenheter från olika politiska positioner.

Praktiskt har trästyckena kapats och limmats samman till ett stycke som utgör råmaterial för urnan som sedan svarvas.

Svarvning av ämne till valurna till Mölndals stadshus av Sanna Lindholm, 2023.

Arbetet fortskrider under våren med preliminär leverans under juni 2023.

Sanna började Design och Konsthantverksutbildningen på Grimslövs Folkhögskola 2009 och har därefter byggt på med en kandidat- och masterexamen vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg 2018.

– Egentligen började det väl med att jag såg min morfars lust och behovsbaserade arbetsmani, från snickeri, plåtarbeten, trädgårdsarbete och allmänt fix, när jag var liten, vilket jag förstått har haft en stor inverkan på min relation till det material och processbaserat arbetet, säger Lindholm. (https://konsthantverkarna.se/intervju-olof-marsja-och-sanna-lindholm/, 23-03-08)

Sanna ställer ut på Göteborgs Konstepedemi (ett konstnärsdrivet kulturcentrum och ateljéförening i Göteborg) ”Konstepidemins Vårsalong – På tal om värde och bla bla” 10/3 – 11/4 2023 (https://konstepidemin.se/kalender/konstepidemins-varsalong/)