Vi planterar ett träd per beställning. Dagligen, alla arbetsdagar året runt. Genomsnittligen har det under 2020 blivit 10 träd om dagen. Ett träd binder ca 200 kg CO2 under sin livstid .

Tillsammans – du som kund och vi som leverantör – bidrar vi varje handelsdag till att kompensera vår verksamhet och ditt köp med ca 2 ton CO2, året runt.


Vi bjuder våra anställda på kolsyrat vatten (både vinter och sommar är kontoret lite för varmt); vi gör det själva av kranvatten med en manuell kolsyreapparat. En kolsyrepatron (komprimerad CO2) innehåller ca 0.5 kg CO2.

I alldagliga termer motsvarar vår gemensamma klimatprestation ungefär 4 000 kolsyrepatroner varje dag.

Läs mer om vårt klimatkompensationsarbete i allmänhet